Evaluační jednotka NOK

Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci (EJ NOK) plní roli národního koordinátora evaluací a zajišťuje komunikaci s evaluačními pracovišti na úrovni EK a programů

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena