Koštálov, dum s pecovatelskou službou - Zlepšení tepelne-technickchý parametru obvodových konstrukcí

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Koštálov
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004455
Zahájení projektu: 1. 10. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020

Informace o projektu

Zateplení obvodových stěn objektu Zateplení soklu Zateplení zděné dělící stěny do půdních prostorů Montáž nových dělících SDK stěn do půdního prostoru Zateplení podlahy půdy Zateplení šikmin nad schodištěm Výměna původních oken Výměna původních vstupních dveří Instalace nových dělících dveří k nevytápěným půdám Výměna zdroje tepla na vytápění a ohřev teplé vody Vyregulování otopné soustavy Energetický management Objekt se nachází na p.č. 438, č.p. 156 obec Košťálov

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 110 312,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 665 468,00 Kč
 
Celková částka: 2 775 780,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena