Kompostrárna Hranice

Programové období: 2007-2013
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: EKOLTES Hranice, a.s.
Registrační číslo: CZ.1.02/4.1.00/07.00270
Zahájení projektu: 11. 7. 2008
Ukončení projektu: 18. 12. 2008
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem tohoto projektu je vybudování a vybavení kompostovací jednotky, která bude situována na jihovýchodním okraji katastrálního území obce Bělotín, v areálu stávající Řízené skládky odpadů S-OO Bělotín. Je potřeba vybudovat kompostovací plochu, odvodnění kompostárny, akumulační sběrnou jímku, rozvod NN, příjmové boxy, KTÚ a zakoupit mechanizaci pro zajištění funkčnosti kompostárny. Dále je potřeba vybavit kompostárnu technikou potřebnou pro provoz a obsluhu. Hlavním dodavatelem BRKO bude město Hranice, které vyprodukuje cca 800 tun BRKO za rok. Dalšími dodavateli budou města a obce ve spádové oblasti, protože v okolí se žádné podobné zařízení nenachází. Vyprodukovaný kompost bude používán především pro rekultivaci skládky Bělotín, ale také pro rekultivace různých území ve městě Hranice. Naplněním tohoto projektu se zvýší podíl recyklovaného odpadu na celkové produkci a sníží množství odpadu skládkovaného.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 199 509,77 Kč
Veřejné zdroje ČR: 741 089,00 Kč
Soukromé zdroje: 3 363 415,00 Kč
 
Celková částka: 8 304 014,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena