5.1b Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Moravskoslezský kraj
Registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006344
Zahájení projektu: 13. 8. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020

Informace o projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy Mateřské školky Klíček, Karviná příspěvková organizace žadatele a zajištění podmínek pro výměnu vzduchu dle platné legislativy. Jedná se o dílčí část projektu, která řeší instalaci systému nuceného větrání objektu školky, která vzájemně navazuje na projekt 5.1a Energetické úspory v MŠ Klíček v Karviné. Kombinovaný projekt s Hash žádosti: jRbrpP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 729 826,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 312 782,70 Kč
 
Celková částka: 1 042 609,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena