Obnova mateřské školy Ostrožská Lhota

Programové období: 2007-2013
Region: Zlínský kraj
Evropský fond: FS
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: OBEC OSTROŽSKÁ LHOTA
Registrační číslo: CZ.1.02/3.2.00/08.01436
Zahájení projektu: 1. 7. 2008
Ukončení projektu: 27. 10. 2008
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Realizací projektu byly stavební úpravy objektu MŠ pro obnovu materiálně technické základny objektu - zkvalitnění účelu užívání - akce určená k reprodukci stávajícího veřejného majetku místní samosprávy. Navrhovanými úpravami došlo ke značné úspoře energie na vytápění, zlepšila se bezpečnost při manipulaci s okny, pohoda vnitřního prostředí, větrání i celkový architektonický vzhled budovy. Bylo docíleno podstatné zlepšení stavebního stavu tak, aby vyhovoval legislativním požadavkům a zejména ustanovení vyhlášky č. 108/2001 Sb. Ministerstva zdravotnictví.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 671 334,99 Kč
Veřejné zdroje ČR: 647 882,00 Kč
 
Celková částka: 4 319 217,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena