Ošetření a obnova stromořadí v CHKO Český ráj

Programové období: 2014-2020
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Lesy České republiky, s.p.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_053/0004987
Zahájení projektu: 14. 5. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší rekonstrukci a regeneraci alejí v CHKO Český ráj na Hruboskalsku mezi kulturními dominantami hradem Valdštejn a zámkem Hrubá Skála. Cílem je podpora krajinného rázu a historických souvislostí v území. Podpora zajištění starých alejí a doupných stromů, jako biotopu pro zvláště chráněné druhy živočichů. Celkem se jedná o čtyři lokality se stromořadím Valdštejn, Nad Radčí, Bukovina, Sedmihorky - Pelešany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 075 048,40 Kč
Veřejné zdroje ČR: 542 655,60 Kč
 
Celková částka: 3 617 704,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena