Oprava vodní nádrže Hluzov

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Černotín
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004937
Zahájení projektu: 2. 1. 2018
Ukončení projektu: 12. 2. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší opravu stávající vodní nádrže v obci Černotín, místní části Hluzov. Nádrž leží na z části na obecních pozemcích a z části na pozemcích soukromých vlastníků. Jedná se o pozemky v k.ú. Hluzov, p.č. 253/3, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 254/6,254/7 a v k.ú. Špičky p.č. 477/3, 477/6, 477/7 a 477/8. V rámci stavby bude odbahněna stávající vodní nádrž, bude vytvořeno litorální pásmo, bude provedena oprava a opevnění břehů nádrže a návodního líce hráze, bude opraven bezpečnostní přepad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 067 695,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 378 463,74 Kč
 
Celková částka: 3 446 159,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena