Obnova průtoku a vytvoření odstaveného ramene v původním korytě Blanice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: REVITA CZ o.p.s.
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005172
Zahájení projektu: 14. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 1. 2019

Informace o projektu

Jedná se o dotvoření stávajícího fragmentu původního koryta Blanice o stávající výměře 0,1244 ha na plnohodnotné odstavené rameno s hlubšími depresemi, jež budou mít charakter tůní. Celková plocha technické úpravy bude činit 2 531 m2, vodní plocha po realizaci opatření bude při projektované optimální hladině 372,75 m n.m. činit 1747 m2

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 502 707,46
 
Celková částka: 2 502 707,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena