Obnova krajinných prvků v k.ú. Němčany II

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Němčany
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002508
Zahájení projektu: 28. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 7. 2021
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je obnova stávající, převážně topolové aleje vedoucí k poutnímu místu Lutršték (Poutní kaple Panny Marie Sedmibolestné), ošetření stávajících dřevin v okolí poutní kaple a výsadba dřevin podél polní cesty podél k.ú. Čechyně.Předpokládané celkové výdaje jsou cca 1 mil. Kč Opatření jsou navržena včetně tříleté povýsadbové péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 763 683,60 Kč
Veřejné zdroje ČR: 190 920,91 Kč
 
Celková částka: 954 605,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena