Obnova Rudolfovy aleje

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Statutární město Olomouc
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_030/0002237
Zahájení projektu: 30. 11. 2016
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu funkčního stavu stromořadí v Rudolfově aleji ve Smetanových sadech v Olomouci. Jedná se výsadbu nových dřevin (108 ks lip velkolistých) a následnou 3-letou péči. Projekt řeší obnovu stromořadí novou výsadbou druhem dřevin, jež je přizpůsobivý nepříznivým půdním a klimatickým podmínkám,aby byla zajištěna dlouhodobá udržitelnost nové výsadby stromů s ohledem na estetické, provozní, ekologické a půdně klimatické podmínky při současném zohlednění zájmů památkové péče.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 291 769,32 Kč
Veřejné zdroje ČR: 194 512,89 Kč
 
Celková částka: 486 282,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena