Komplexní obnova veřejné zeleně ve středu obce Česká Ves

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Česká Ves
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_060/0006168
Zahájení projektu: 18. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Realizací projektu dojde ke komplexní obnově veřejné zeleně ve středu obce Česká Ves.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 614 026,17 Kč
Veřejné zdroje ČR: 409 350,79 Kč
 
Celková částka: 1 023 377,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena