Obnova památné Knížecí aleje v Tachově

Programové období: 2007-2013
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Tachov
Registrační číslo: CZ.1.02/6.3.00/08.00712
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 27. 7. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na obnovu památné Knížecí aleje v Tachově, která byla vyhlášena v roce 1987 chráněným přírodním výtvorem a je součástí schváleného regionálního biokoridoru a částečně biocentra ÚSES. Počtem stromů se jedná o nejpočetnější alej Plzeňského kraje. Aktivity projektu jsou zaměřeny na provedení rekonstrukčních prací u dřevinných formací alejového typu pestrého složení autochtonních druhů stromů, které tvoří soubor chráněného značně přestárlého útvaru památných stromů. Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z vysoce navštěvovaných míst Tachova, které je klidovou zónou pro vycházky veškeré věkové kategorie občanů a návštěvníků, město Tachov ji chce zachovat a začít s obnovou. Obsahem projektu je jednoznačně stabilizace prostoru. Vrámci projektu bude odstraněno 23 poškozených stromů,u kterých je nebezpečí ohrožení chodců či návštěvníků. Dále bude provedena obnova části aleje v celkové délce cca 1 km. Tato obnova spočívá v následujících opatřeních. Tam, kde je dostatečný početkvalitních náletových dřevin, bude preferován nejoptimálnější způsob zakládání a to zapěstováním hodnotných, dobře rostlých stromků v celkovém počtu 8 ks. Součástí zapěstování je odstranění méně hodnotných dřevin v okolí, které by perspektivní jedince poškozovaly a zeslabovaly v růstu. Na místech, kde je tento způsob nepoužitelný nebo se jedná o části, které chceme z estetického hlediska ovlivnit druhovou skladbou, bude vysazeno 36 soliterních stromů místní provenience. Součástí projektu je rovněž provádění následné dvouleté péče o tyto stromy. V rámci projektu se uskuteční geodetické zaměření a zanesení údajů o všech stromech do digitálního plánu městského informačního systému.
Svým počtem stromů, délkou aleje, krajinářskou a estetickou funkcí a návazností na historické objekty ve Světcích ja tato porostní skupina nejdůležitějších stromořadím ve městě a nejbližším okolí.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 336 133,09 Kč
Veřejné zdroje ČR: 59 317,00 Kč
 
Celková částka: 395 450,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena