Odstranění ekologické zátěže - zpracování analýzy rizik

Programové období: 2014-2020
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: WHALLEY s.r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004651
Zahájení projektu: 29. 10. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Cílem jsou průzkumné práce a zpracování analýzy rizik. Ta komplexně popíše existující a reálná potenciální rizika plynoucí z přítomnosti znečištění, které je způsobeno bývalým olejovým hospodářstvím ve společnosti Whalley s.r.o. ve Velkém Šenově. Těmito riziky může být ohrožení zdraví lidí nebo jednotlivých složek životního prostředí či možné ohrožení v budoucnu (např. při změně funkčního využívání území či dalšího rozšiřování znečištění). Na základě posouzení budou stanovena nápravná opatření.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 453 390,85 Kč
Národní soukromá částka: 80 010,15 Kč
 
Celková částka: 533 401,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena