Vrchlického sady - obnova historického parku

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Klatovy
Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_056/0005077
Zahájení projektu: 31. 7. 2017
Ukončení projektu: 19. 2. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu "Vrchlického sady - obnova historického parku" je komplexní obnova historického parku ve městě Klatovy. Projekt zahrnuje koncepční obnovu cestní sítě a zpevněných ploch, revitalizaci zeleně, realizaci osvětlení, osazení mobiliáře, realizaci dešťové kanalizace, vodovodní přípojky a automat. závlahového systému. Město Klatovy žádá o dotaci pouze na odborné ošetření dřevin, kácení některých dřevin, výsadby dřevin, založení trávníků a na realizaci části cest s mlatovým povrchem.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 449 010,23 Kč
Veřejné zdroje ČR: 299 340,16 Kč
 
Celková částka: 748 350,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena