Nakládání s BRO v obci Zadní Chodov

Programové období: 2014-2020
Region: Plzeňský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Zadní Chodov
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005365
Zahájení projektu: 26. 3. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem projektu je pořízení domácích kompostérů a štěpkovače. Zavedením nového způsobu nakládání s BRO obec přispěje k využití potenciálu kompostování zeleně ze soukromých zahrad a samozřejmě také ke snížení objemu směsného komunálního odpadu vyprodukovaného na území obce Zadní Chodov. Díky vhodnému štěpkovači budou likvidovány větve, kmeny, keře, kůra a další nadzemní části rostlin především v zahradách domácností a doplňkově tak bude likvidován i odpad vznikající úpravou veřejné zeleně.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 594 456,54 Kč
Veřejné zdroje ČR: 104 904,10 Kč
 
Celková částka: 699 361,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena