Modernizace a navýšení kapacity pro sběr tříděných odpadů v Praze 17- Řepy

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městská část Praha 17
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003152
Zahájení projektu: 22. 9. 2017
Ukončení projektu: 28. 6. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt se zabývá modernizací a navýšením kapacity současného systému nakládání s odpady v Městské části Praha 17 v rámci prevence vzniku odpadů zajistí odklon několika složek KO ze systému nakládání s odpady a usnadní přístup ke třídění odpadů. Projekt řeší problém nedostatečné kapacity zařízení pro sběr tříděného odpadu na území Městské části Praha 17, kde je v současné době nedostatečná kapacita zařízení pro sběr tříděného odpadu prostřednictvím nákupu 22 moderních nádob na tříděný odpad.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 846 157,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 325 792,50 Kč
 
Celková částka: 2 171 950,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena