Kompostéry Řevnice

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Řevnice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005811
Zahájení projektu: 21. 5. 2018
Ukončení projektu: 28. 11. 2018

Informace o projektu

Systém sběru bioodpadu do kompostérů doplní stávající způsoby odděleného sběru a zpětného odběru. Projekt se zaměřuje na předcházení vzniku odpadů, zlepšení systému odděleného sběru a manipulaci s bioodpady včetně zajištění jejich využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 726 542,95
Veřejné zdroje ČR: 304 684,05
 
Celková částka: 2 031 227,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena