INSTAV Hlinsko a.s. - oddelený sber odpadu

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: INSTAV Hlinsko a.s.
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003462
Zahájení projektu: 15. 12. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2019
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Mířetice zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 748 110,00 Kč
Národní soukromá částka: 308 490,00 Kč
 
Celková částka: 2 056 600,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena