Návštěvnická infrastruktura EVL Blanice

Programové období: 2007-2013
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Město Vlašim
Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.12233
Zahájení projektu: 3. 6. 2013
Ukončení projektu: 12. 11. 2014
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem podpory je vybudování návštěvnické infrastruktury v zámeckém parku Vlašim pro evropsky významnou lokalitu Blanice. V rámci realizace akce bude vytvořena návštěvnická infrastruktura v zámeckém parku výstavbou herních prvků, opravení cestní sítě, doplnění mobiliáře, vytvoření edukativních altánů.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 9 060 092,81 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 598 839,00 Kč
 
Celková částka: 10 658 932,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena