Doplnění sběru separovaných odpadů ve městě Jevišovice

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Jevišovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000464
Zahájení projektu: 20. 7. 2016
Ukončení projektu: 31. 1. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti stávajících druhů separovaných odpadů, konkrétně papíru a plastů, které nyní končí v komunálním odpadu, přímo u občanů města Jevišovice.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 306 842,35 Kč
Veřejné zdroje ČR: 54 148,65 Kč
 
Celková částka: 360 991,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena