Doplnění sběru separovaných odpadů v obci Mořice

Programové období: 2014-2020
Region: Olomoucký kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Mořice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000344
Zahájení projektu: 22. 9. 2016
Ukončení projektu: 10. 5. 2017
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti stávajících druhů separovaných odpadů a zavedení separace dalších druhů odpadů, které nyní končí ve směsném komunálním odpadu. Předmětem projektu je pořízení štěpkovače, kontejneru na bioodpady a také nádob na separaci kovů, papíru, plastů a bioodpadů.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 394 635,45 Kč
Veřejné zdroje ČR: 69 641,55 Kč
 
Celková částka: 464 277,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena