Doplnění sběru separovaných odpadů v Zájmovém sdružení obcí Hrušovansko

Programové období: 2014-2020
Region: Jihomoravský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Zájmové sdružení obcí Hrušovansko
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003122
Zahájení projektu: 3. 10. 2017
Ukončení projektu: 19. 4. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je zvýšení výtěžnosti separovaných odpadů a snížení množství směsného komunálního odpadu produkovaného na území do záměru zapojených obcí - Dyjákovice, Jevišovka, Šanov a Velký Karlov.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 680 867,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 120 153,00 Kč
 
Celková částka: 801 020,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena