Doplnění sběru separovaných odpadů Jezdovice

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Jezdovice
Registrační číslo: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003194
Zahájení projektu: 18. 4. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Záměrem projektu je rozšířit systém separace odpadů ve spádové oblasti. Tímto krokem se obec snaží maximálně přispět k tomu, aby se dosud zavedený systém separace odpadů v obci Jezdovice zdokonalil a navýšilo se tak množství vytříděného komunálního odpadu. Dále budou tyto odpady odváženy k dalšímu materiálovému zpracování a využití.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 329 963,90 Kč
Veřejné zdroje ČR: 411 170,10 Kč
 
Celková částka: 2 741 134,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena