Analýza rizik staré ekologické zátěže v areálu SUNEX, spol. s r.o., provozovna Temelín

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: SUNEX, spol. s r.o.
Registrační číslo: CZ.05.3.24/0.0/0.0/16_044/0004589
Zahájení projektu: 19. 2. 2018
Předpokládané datum ukončení: 31. 3. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předmětem průzkumných prací a následně pak analýzy rizik je areál společnosti SUNEX, spol. s r.o., provozovna Temelín. Tento areál je součástí bývalého chemického závodu ZACH Temelín. V rámci projektu bude zjištěno, zda nedochází k šíření kontaminace z bývalých technologických celků v areálu do horninového prostředí, podzemní vody a také do povrchových vod.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 242 156,00 Kč
Národní soukromá částka: 219 204,00 Kč
 
Celková částka: 1 461 360,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena