Digitalizace povodňového plánu SO ORP Nové Město na Moravě

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Město Nové Město na Moravě
Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/16_035/0002139
Zahájení projektu: 22. 11. 2016
Ukončení projektu: 7. 12. 2018
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Předkládaný projekt je zaměřen na preventivní protipovodňová opatření spočívající v digitalizaci povodňového plánu. Jeho cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 296 529,30 Kč
Veřejné zdroje ČR: 52 328,70 Kč
 
Celková částka: 348 858,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena