Obnova alejí ve vybraných lokalitách v Jablonci nad Nisou

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: MĚSTO JABLONEC NAD NISOU
Registrační číslo: CZ.1.02/6.5.00/08.01707
Zahájení projektu: 1. 10. 2008
Ukončení projektu: 30. 4. 2009
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt řešil obnovu uličních stromořadí ve dvou lokalitách v Jablonci nad Nisou, a to v ulicích Opletalova a Široká. Stromy v těchto alejích jsou ve špatném zdravotním stavu a mají pouze krátkodobou perspektivu. V rámci projektu došlo k vykácení starých a k výsadbě nových stromů. V případě ulice Opletalova došlo k obnově historické kompozice. Alej zde byla vysazena v první polovině 20. století. Co se týče druhové skladby, navazuje nová alej na původní stav. Výsadba aleje v Široké ulici přispěla ke zkvalitnění životního prostředí na novém sídlišti Horní Proseč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 336 412,15 Kč
Veřejné zdroje ČR: 59 365,00 Kč
 
Celková částka: 395 777,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena