ČOV a kanalizace Přistoupim

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Přistoupim
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/16_042/0004771
Zahájení projektu: 28. 8. 2017
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Projekt řeší výstavbu nové mechanicko-biologické čistírny odpadních vod a oddílné splaškové kanalizace v obci Přistoupim.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 37 129 984,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 552 350,14 Kč
 
Celková částka: 58 243 112,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena