Vybudování biofiltru ve společnosti Nejdecká česárná vlny, a.s.

Programové období: 2007-2013
Region: Karlovarský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 2 OP Životní prostředí
Příjemce: Nejdecká česárna vlny, a. s.
Registrační číslo: CZ.1.02/5.1.00/10.09755
Zahájení projektu: 2. 5. 2011
Ukončení projektu: 30. 11. 2011
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Předmětem projektu je nainstalování zařízení, které zajistí vyčištění vzduchu z prádelny a z odpařovací čistírny odpadních vod. Tím dojde k výraznému odlehčení vlivu provozu zpracování vlny v centru města Nejdek.
V současné době je v provozu provizorní řešení. Vzduch z prádelny je před vstupem do sběrného komína čištěn pomocí enzymů a vzduch z ČOV je čištěn ve zkušebním biofiltru, dle kterého je navržen nový biofiltr.
Kondenzát získaný z ČOV se používaný zpět pro praní, je z 50 % čištěn pomocí ozonu (využíváme stávající generátor ozonu) a z 50 % jde přímo do prádelny. Nevyčištěný kondenzát způsobuje v prádelně zvýšené procento zapáchajících látek.
Pro zlepšení účinnosti biofiltru je nutno zajistit 100 % čištění kondenzátu za pomocí ozonu, tzn. zvýšit výrobu ozonu ze 4 kg na 8 kg /hod. instalací nového generátoru.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 10 439 274,94 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 842 224,00 Kč
Soukromé zdroje: 2 117 570,00 Kč
 
Celková částka: 14 399 069,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena