Biskupice-Pulkov, Splašková kanalizace a ČOV

Programové období: 2014-2020
Region: Kraj Vysočina
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Obec Biskupice-Pulkov
Registrační číslo: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001208
Zahájení projektu: 2. 5. 2017
Předpokládané datum ukončení: 31. 5. 2020
Téma projektu: Životní prostředí a klimatické změny

Informace o projektu

Vybudování oddílné splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Biskupice. Současně podáváme žádost o půjčku z NPŽP.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 27 298 087,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 817 309,63 Kč
 
Celková částka: 42 820 530,00 Kč

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena