Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař, II. fáze

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: CF
Operační program: Operační program Doprava
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Registrační číslo: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_006/0000005
Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 16. 7. 2016
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Stavba "Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař" je jednou ze souboru staveb v uzlu Praha. Propojuje soubor stavby IV. TŽK, který dle vládou schváleného programu končí ve směru od Českých Budějovic před ŽST Praha-Hostivař, a vede přes prostor Strašnic a Vršovic do ŽST Praha hl. n. Traťový úsek Praha Hostivař - Praha hl. n. je vstupem IV. TŽK do uzlu Praha a je součástí "Studie proveditelnosti zaústění IV. TŽK do železničního uzlu Praha".

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 274 480 288,10
Veřejné zdroje ČR: 48 437 697,90
 
Celková částka: 322 917 986,00

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena