II/592 Chrastava - dopravní řešení v centru města

Programové období: 2007-2013
Region: Liberecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 13 ROP NUTS II Severovýchod
Příjemce: Liberecký kraj
Registrační číslo: CZ.1.13/1.1.00/01.00026
Zahájení projektu: 20. 6. 2008
Ukončení projektu: 1. 8. 2009
Téma projektu: Doprava

Informace o projektu

Chrastava se potýkala s nekvalitní silniční komunikací ve městě a blízkém okolí, jež nevyhovovala kvalitativně ani kapacitně nárokům na plynulou a bezpečnou dopravu. Projekt sledoval zkvalitnění silniční sítě, odliv tranzitní dopravy z centra města, úpravu místní komunikace, výstavbu okružní křižovatky, opravu mostů či propojení tras. Tím se zajistil bezpečný a plynulý průjezd městem. Řešení dopravní situace přispělo k vytvoření klidnějšího centra Chrastavy.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 44 566 981,87 Kč
Veřejné zdroje ČR: 7 864 761,00 Kč
 
Celková částka: 52 431 743,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena