Všichni jsme součástí přírody a společnosti

Programové období: 2014-2020
Region: Královéhradecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika - Polsko
Příjemce: Gmina Kłodzko
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0000480
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Projekt přispěje k posílení spolupráce a přeshraniční integrace, k bližšímu seznámení s pl-cz pohraničím prostřednictvím ukázek společně vypracovaných řešení v oblasti podpory občanské iniciativy místních komunit a ochrany životního prostředí prostřednictvím organizace: 2 kongresů osvědčených praktických zkušeností, 2 exkurzí, 2 eko-výtvarných soutěží, 2 akcí prezentujících pl-cz regionální tradice za účasti pl-cz místních komunit. Vznikne pl-cz kalendář a pl-cz interaktivní virtuální mapa.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 29 334,50 EUR
Veřejné zdroje: 5 176,68 EUR
 
Celková částka: 34 511,00 EUR

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena