TV kampaň Latinská Amerika: Česká republika - země příběhů

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ERDF
Operační program: 6 Integrovaný operační program
Příjemce: ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU
Registrační číslo: CZ.1.06/4.1.00/12.08999
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 24. 10. 2013
Předpokládané datum ukončení:
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Informace o projektu

Primárním cílem projektu TV kampaň Latinská Amerika: Česká republika - země příběhů, je propagace České republiky s využitím konceptu Česko - země příběhů, na cílovém trhu Latinská Amerika. Kampaň Česko - země příběhů je v současné době klíčovým komunikačním projektem agentury CzechTourism, který propaguje Česko jako zajímavou destinaci cestovního ruchu. Kampaň je predeterminována platnou Marketingovou koncepcí a marketingovými plány agentury a systémově zapadá do komplexní propagace ČR jako destinace cestovního ruchu v zahraničí.
Země Latinské Ameriky jsou v současné době jedním z nejdůležitějších zdrojových trhů z pohledu České republiky v oblasti příjezdového cestovního ruchu. Jeho význam potvrzují každoroční statistiky cestovního ruchu.
Předmětem předkládaného projektu je vlastní realizace televizní kampaně v období ve vybraných televizních kanálech dle požadovaných mediálních plánů a harmonogramu.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 687 548,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 827 215,00 Kč
 
Celková částka: 5 514 763,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena