Extrémní pohraničí - rozvoj nabídky aktivní turistiky v Hronově a Kudowě Zdrój

Programové období: 2007-2013
Evropský fond: ERDF
Operační program: 22 OP Česká republika - Polsko
Příjemce: Miasto Kudowa Zdrój
Registrační číslo: PL.3.22/2.2.00/09.01540
Zahájení projektu: 1. 5. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2010
Téma projektu: Životní prostředí

Informace o projektu

Projekt vzešel z jednání na společných setkání představitelů samospráv našich partneských měst. Při realizaci společných mikroprojektech jsme nabízeli kulturní akce pro obyvatele našich měst, jejich návštěvníky a turisty. Nyní chceme oslovit návštěvníky a turisty vyznávající aktivní odpočinek a dovolenou. V našem regionu probíhá velký rozvoj cykloturistiky nejen v návaznosti na budovanou síť cyklostezek a cyklotras, ale i jako levný druh aktivního odpočinku. Problematické je využití cykloturistiky pro rodinné dovolené. Výletu pro celou rodinu, cíl výletu, místo pro dovolenou nabízející aktivity pro rodiče, dospívající děti, malé děti se těžko nachází. Náš společný projekt část řešení nabízí, protože doplňuje nabídku pro mladší generace. Na polské straně skatepark a na české bikepark. Zde se začínající cyklisté jakéhokoliv věku mohou potkat s nástrahami, které je mohou potkat ve městě, ale i v terénu. Pro nácvik zde budou instalovány a připraveny základní prvky bikeškoly, BMX dráha jsou ideálním místem pro získání zkušeností pro bezpečné zapojení do silničního provozu a pro pohyb po cyklostezkách v našem regionu. Bikepark zahrnující bikeškolu pro děti a dospělé, BMX dráhu a biketrial pro adrenalinové kousky rozšiřuje nabídku pro aktivní turistiku celé rodiny. V bikeparku budou nainstalovány překážky dle obtížnosti, aby zde byl prostor pro všechny věkové kategorie. V části parku vznikne i klidová zóna pro odpočinek pro nejmenší cyklisty jezdící ve vozíku nebo na cyklistické tyči. Zde bychom nainstalovali malé herní prvky. Součástí celého projektu je i oprava mostku, jediné přístupové cesty k této lokalitě přes řeku Metuji jako součást rozjezdové plochy pro bikepark a začátek BMX dráhy. Na polské straně bude vybudován skatepark dostupný zvlášť pro turisty a občany preferující aktivní odpočinek. Rozšíří se tím nabídka aktivní turistiky v pohraničí, zvláště pak směřovanou na mladší generaci.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 496 387,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 793 480,00 Kč
 
Celková částka: 5 289 867,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena