Nákladní automobil 18t, 13.kolo - 1

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EFF
Operační program: Operační program Rybářství
Příjemce: Rybářství Třeboň a.s.
Registrační číslo: CZ.10.2.102/2.2/1.0/18_013/0000735
Zahájení projektu: 1. 2. 2019
Ukončení projektu: 31. 12. 2020
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

Pořízení nákladního automobilu nad 12 tun v provedení třístranný sklápěč pro obsluhu chovu ryb žadatele - převozy ryb, zemních materiálů, hnojiv, apod., a pořízení mobilních provzdušňovacích zařízení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 134 750,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 378 250,00 Kč
Soukromé zdroje: 1 513 000,00 Kč
 
Celková částka: 3 026 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena