Modernizace a rozšíření výroby klempířských prvků

Programové období: 2007-2013
Region: Ústecký kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: 3 OP Podnikání a inovace
Příjemce: EVROmat a.s.
Registrační číslo: CZ.1.03/2.2.00/13.00553
Zahájení projektu: 1. 1. 2011
Ukončení projektu: 30. 6. 2013
Téma projektu: Podpora podnikatelů

Informace o projektu

V rámci programu bude provedena modernizace výroby klempířských prvků pro odvodnění střech.
Stávající výrobní kapacita bude po realizaci projektu rozšířena o nové stroje, nástroje a technologie:
- Tvářecí zařízení
Zařízení rozšíří stávající výrobnílinku, umožní tvářet výrobky ve třech průměrech, bude obsahovat 3 stříhací nůžky a 1 svářecí agregát. Předběžná cena cca 12.000, tis. Kč.
- Zásobník svitků na dělení svitků
Stroj je určen pro rychlou manipulaci při navíjení malých svitků plechu z velkých. Přibližně 10 ks svitků, každý o váze nad 2 tuny, je umístěno na odvíjecích stojanech. Stroj si sám zavede požadovaný druh plechu do nůžek a na naviják navine požadované množství. Poté zase navine plech zpět. Předběžná cena cca 7.000 tis. Kč.
-Excentrický lis LEN C 100
Stroj je určen k vystřihování polotovarů pro výrobky. Předběžná cena cca 1.500 tis. Kč.
- Výroba svařovaných kotlíků
Svářecí agregát včetně přípravků pro svařování kotlíků. Předběžná cena cca 1.500 tis. Kč.
Nástroje na výrobu kotlík. Předběžná cena cca 1.700 tis. Kč.
Nástroje na tváření kotlíků. Předběžná cena cca 300 tis. Kč.
- Linka na příčné a podélné dělení plechu.
Předběžná cena cca 15.000 tis. Kč.
- Vysokozdvižný vozík s nosností do 3 tun
Předběžná cena cca 750 tis. Kč.
- Profilovací zařízení na falcování plechu
Předběžná cena cca 600 tis. Kč.

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 17 000 000,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 000 000,00 Kč
Soukromé zdroje: 20 000 000,00 Kč
 
Celková částka: 40 000 000,00 Kč

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena