Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické a veterinární úrovně porážky

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Maso uzeniny Písek, a.s.
Registrační číslo: 15/001/16220/231/000033
Zahájení projektu: 15. 8. 2016
Ukončení projektu: 30. 9. 2017
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Společnost MASO UZENINY PÍSEK, a.s. v rámci projektu "Zlepšení kvality a bezpečnosti vepřového masa zvýšením hygienické a veterinární úrovně porážky" inovovala a optimalizovala postupy při jatečném zpracování vepřových jatečných zvířat. Projekt byl realizován ve spolupráci Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou potravinářské a biochemické technologie.

Hlavními cíli projektu bylo zvýšení kvality produkovaného vepřového masa pro výsek a masnou výrobu, snížení ztrát, zvýšení hygienické a veterinární úrovně na jatkách, zlepšení podmínek welfare zvířat, a v neposlední řadě i zlepšení pracovních podmínek a hygieny práce pracovníků provozu jatek. V rámci projektu byly inovovány a optimalizovány výrobní postupy týkající se ustájení, nahánění, porážení a následného jatečného opracování vepřových jatečných zvířat a zpracování vedlejších živočišných produktů.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 11 022 181,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 11 022 181,00 Kč
 
Celková částka: 22 767 034,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena