Inovace systému řízení výkrmu skotu zvyšující konkurenceschopnost produkce hovězího masa

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Zemědělské družstvo Trstěnice
Registrační číslo: 16/002/16210/453/000036
Zahájení projektu: 10. 1. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Hlavním cílem projektu bylo vybudování nového ustájení s inovativními prvky pro výkrm býků českého strakatého skotu, a tím zlepšit parametry růstu a zefektivnit produkci hovězího masa na této farmě. Principem projektu byla koncentrace výkrmu ze dvou starých stájí do jedné větší nové stáje. Zavedením inovací v technologiích, jako jsou nové materiály použité jako střešní krytina, či automatické přihrnování krmiva mělo výrazně zlepšit welfare a ekonomiku výkrmu skotu. Vybudováním nové stáje s inovacemi došlo k výraznému zlepšení mikroklimatických podmínek pro výkrm býků. Nově mohly být tvořeny vyrovnanější skupiny býků a také zakládání krmiva je možné provádět častěji a efektivněji. V důsledku této inovace došlo k zlepšení konverze krmiv, resp. růstové schopnosti býků a tím i potenciálu ekonomického přínosu. Nepominutelnou výhodou inovací v ustájení vykrmovaných býků
je i jejich lepší welfare. Výsledkem spolupráce je vytvoření inovativního systému řízení výkrmu skotu zvyšující konkurenceschopnost produkce hovězího masa.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 049 062,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 6 171 266,00 Kč
 
Celková částka: 12 220 328,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena