Nákup strojů

Programové období: 2014-2020
Region: Jihočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: Stanislav Zídek
Registrační číslo: 17/005/1631c/231/000092
Zahájení projektu: 17. 10. 2018
Ukončení projektu: 1. 5. 2020
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Záměrem projektu je nákup traktoru pro těžbu lesních porostů včetně následného soustřeďování dříví a vleku k odvozu dřeva. V současném době nevlastníme žádný traktor pro práci v lese s čelním rampovačem a lanovým navijákem ani vlek vhodný pro odvoz dřeva. Dřevo těžíme zemědělským traktorem bez potřebného vybavení, což je časově a ekonomicky nerentabilní.

Záměrem projektu je společně nalézt úspory v rozsahu z lesních činnosti, kterých nedosahujeme. Výsledkem projektu bude společné zvýšení efektivity těžby lesních porostů pomocí zakoupené lesní techniky. Jedná se především o velkou úsporu času a pohonných hmot, čímž dosáhneme rentability při těžbě a odvozu dřeva.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 021 927,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 1 042 573,00 Kč
 
Celková částka: 2 064 500,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena