Implementace nových a inovovaných technologií precizního zemědělství do pěstebních systémů

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: EAFRD
Operační program: Program rozvoje venkova
Příjemce: AGRA Řisuty s.r.o.
Registrační číslo: 16/003/1611a/120/000095
Zahájení projektu: 23. 8. 2017
Ukončení projektu: 30. 11. 2019
Téma projektu: Rozvoj venkova a zemědělství

Informace o projektu

Obsahem projektu je spolupráce zemědělského podniku, 4 vědeckých pracovišť a poradenské organizace za účelem zavedení inovačních technologií do praxe, sledování jejich využití a vlivu na výnos pěstovaných plodin a vlastnosti půd.

Získané znalosti budou předávány jak členům Svazu pěstitelů olejnin, tak i ostatním zemědělcům v rámci seminářů v Programu rozvoje venkova, nebo prostřednictvím odborných periodik. Dále budou velmi rychle k dispozici i studentům spolupracujících universit.
 

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 801 528,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 817 722,00 Kč
 
Celková částka: 1 619 250,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena