Rozvojem znalostí k toleranci II

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o.
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001475
Zahájení projektu: 1. 1. 2020
Předpokládané datum ukončení: 31. 12. 2021
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace v EUR - 675.205 euro Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině: - celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018) - 256 - počet dětí/žáků s OMJ na škol - 16

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 632 036,50 Kč
Veřejné zdroje ČR: 632 036,50 Kč
 
Celková částka: 1 264 073,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena