Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Univerzita Karlova
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_068/0001443
Zahájení projektu: 1. 6. 2020
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt bude zaměřen na rozšíření školního poradenského pracoviště ZŠ o pozici odb. průvodce žáků s OMJ s metodickou podporou akad. pracovníků Pedagogické fakulty UK. V projektu budou posíleny specifické kompetence škol, učitelů i žáků ZŠ v oblastech demokratické kultury a dialogizace vyučování ve třídě. Hl. výstupem bude vytvoření a ověření příručky, která má ve svém obsahu specifikován postup pro vedení školy, třídního učitele a průvodce žáků s OMJ pro jejich adaptaci ve školním prostředí.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 3 755 256,10 Kč
Veřejné zdroje ČR: 3 379 730,49 Kč
Národní soukromá částka: 375 525,61 Kč
 
Celková částka: 7 510 512,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena