Biomedicínské inženýrství pro znalostní ekonomiku

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: České vysoké učení technické v Praze
Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002242
Zahájení projektu: 1. 6. 2017
Ukončení projektu: 30. 6. 2023
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je modernizace doktorského studijního programu Biomedicínská a klinická technika na základě požadavků znalostní ekonomiky a potřeb trhu práce. Zapojením odborníků z praxe a zahraničí se změní profil absolventa programu v souladu s mezinárodními standardy a požadavky na širší uplatnění v praxi. Inovovaný program bude re-akreditován pod názvem Biomedicínské inženýrství (BMI). Nový výzkumně zaměřený doktorský studijní program BMI je svým obsahem unikátní v ČR i celosvětově.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 6 406 275,75 Kč
Veřejné zdroje ČR: 753 679,50 Kč
Národní soukromá částka: 376 839,75 Kč
 
Celková částka: 7 536 795,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena