Zajištění dostupnosti předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí

Programové období: 2014-2020
Region: Středočeský kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Městys Cerhenice
Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000570
Zahájení projektu: 11. 3. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2018
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Předmětem projektu je zajištění dostupnosti a navýšení kapacity předškolního vzdělávání v městysi Cerhenice a okolí. Realizací projektu dojde k vybudování nové mateřské školy v Cerhenicích a navýšení kapacity předškolního vzdělávání oproti stávající mateřské škole. Výstupem projektu je novostavba mateřské školy včetně venkovních úprav a vnitřního vybavení.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 48 100 137,01 Kč
Veřejné zdroje ČR: 8 488 259,48 Kč
 
Celková částka: 56 588 396,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena