Mateřská umělecká škola Muška-pražské šablony II

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Mateřská škola umělecká - Muška
Registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001495
Zahájení projektu: 1. 11. 2019
Předpokládané datum ukončení: 31. 10. 2020
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Roční obrat organizace: 230 769 EUR Základní údaje o dětech, žácích/cílové skupině (za každou zapojenou školu): celkový počet dětí/žáků školy (platný k září 2018):30 počet dětí/žáků s OMJ na škol:4

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 291 173,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 291 173,00 Kč
 
Celková částka: 582 346,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena