Mateřská škola Hrnčíře

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ERDF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: Městská část Praha-Šeberov
Registrační číslo: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_053/0000667
Zahájení projektu: 1. 6. 2018
Ukončení projektu: 31. 10. 2019
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Cílem projektu je formou detašovaného pracoviště v Hrnčířích navýšit současnou kapacitu Mateřské školy Na Příčné mezi.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 7 385 800,95 Kč
Veřejné zdroje ČR: 5 908 640,76 Kč
Národní soukromá částka: 1 477 160,19 Kč
 
Celková částka: 14 771 602,00 Kč

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena