Podpora vzdělávání nevidomých žáků

Programové období: 2007-2013
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: 17 OP Praha Adaptabilita
Příjemce: Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.
Registrační číslo: CZ.2.17/3.1.00/36150
Zahájení projektu: 1. 7. 2013
Ukončení projektu: 30. 3. 2015
Téma projektu: Vzdělávání

Informace o projektu

Děti s těžkým zrakovým postižením mají ztížené podmínky pro vzdělávání. Z průzkumů vyplývá, že přibližně 80% informací získává člověk zrakem. Dojde-li k jeho vážnějšímu poškození či ztrátě, dostává se člověk do značného znevýhodnění a informačního deficitu. Při vzdělávání potřebuje speciálně upravené učebnice, didaktické a kompenzační učební pomůcky a asistenci pro školní přípravu. Projekt je určen pro žáky s těžkým zrakovým postižením integrované v běžných školách a žáky speciální školy. Žák s těžkým zrakovým postižením (dále jen "nevidomý") je v projektu chápán jako ten, který se nemůže vzdělávat a pracovat ve škole obvyklými metodami, nemůže využít zrak, nestačí mu tedy zvětšení běžného písma, optické pomůcky ani jiná úprava prostředí (světelné podmínky apod.). Informace přijímá především prostřednictvím hmatu (Braillovo bodové písmo, hmatové obrázky a značky) a sluchu. Základním cílem projektu je navázat na práci škol a speciálně pedagogických center a zajistit takto znevýhodněným žákům podmínky pro úspěšné vzdělávání a začlenění do vzdělávacích programů škol formou individuální podpory. Projekt reaguje na speciální individuální vzdělávací potřeby nevidomých žáků, respektuje a rozvíjí jejich schopnosti (úprava a tvorba učebnic a studijních materiálů a pomůcek v hmatové a elektronické podobě, zajištění asistentů pro školní přípravu) a zaměřuje se na individuální podporu jejich učitelů (semináře a konzultace). Ve spolupráci speciálních pedagogů - tyflopedů (zaměstnanců žadatele), učitelů, rodičů nevidomých žáků a Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené bude vytvořeno 77 hmatových učebnic s 29 hmatovými přílohami, 21 učebnic v elektronické podobě a 65 pomůcek pro 55 nevidomých žáků. Speciální pedagogové - lektoři (zaměstnanci žadatele) zároveň realizují 2 semináře pro učitele a 24 seminářů pro spolužáky žáků integrovaných v běžných školách (seznámení s problematikou zrakového postižení, úprava prostředí, specifika vyučování, komunikace a apod.).

Proplacené finanční prostředky

Výše dotace EU: 1 295 394,00 Kč
Veřejné zdroje ČR: 228 598,00 Kč
 
Celková částka: 1 523 992,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena