Komunitní centrum a zahrada RESTO

Programové období: 2014-2020
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: RUBIKON Centrum, z.ú.
Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000162
Zahájení projektu: 1. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Projekt spočívá ve vytvoření Komunitního centra a zahrady (KCaZ) RESTO, které umožní funkční propojení služeb pro osoby v/po výkonu trestu a jejich rodin s dětmi v nepříznivé situaci s vytvořením místa pro setkávání širší komunity. Vycházíme z přesvědčení, a zkušeností, že sociální integrita komunity hraje významnou roli v procesu sociální integrace. KCaZ RESTO vznikne na území MČ Phy 8 s dopadem na celé území HMP. Využije je min. 280 osob z primárních CS a 300 obyv. HMP, zejména MČ Phy 8.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 559 405,65 Kč
Veřejné zdroje ČR: 4 559 405,65 Kč
 
Celková částka: 9 118 811,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena