Komunitní centrum Ostřetín

Programové období: 2014-2020
Region: Pardubický kraj
Evropský fond: ERDF
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Příjemce: Obec Ostřetín
Registrační číslo: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002433
Zahájení projektu: 2. 9. 2015
Ukončení projektu: 31. 8. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Předmětem projektu je vybudování komunitního centra, které bude sloužit sociálně a zdravotně znevýhodněným skupinám obyvatel obce Ostřetín i obcí okolních. Projekt je zaměřen na zdravotně handicapované občany, matky s dětmi na mateřské dovolené, seniory a sociálně slabé obyvatele. Všichni najdou v komunitním centru zázemí pro aktivity zaměřené na jejich sociální integraci spočívající. V komunitním centru nebudou poskytovány registrované sociální služby.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 4 234 956,06 Kč
Veřejné zdroje ČR: 747 345,19 Kč
 
Celková částka: 4 982 301,00 Kč

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena