Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví

Programové období: 2014-2020
Region: Hlavní město Praha
Evropský fond: ESF
Operační program: Operační program Praha - pól růstu ČR
Příjemce: ENVIRA, o. p. s.
Registrační číslo: CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174
Zahájení projektu: 1. 2. 2017
Ukončení projektu: 31. 12. 2018
Téma projektu: Zaměstnanost a sociální služby

Informace o projektu

Vznikne nový provoz - zahradnictví s cílem rozšířit možnost pracovního uplatnění pro cílovou skupinu OZP. Vznikne nová pracovní pozice pomocný zahradník, pro kterou bude vymezeno 6 celých úvazků. Na nich bude zaměstnáno přibližně 12 OZP (v závislosti na velikostech úvazků). Zaměstnání bude mít dlouhodobý charakter, max. v délce 22 měsíců. Součástí pracovního procesu je vzdělávání. Projekt řeší problematiku nízké zaměstnanosti a nedostatečné kvalifikace u této cílové skupiny.

Schválené finanční prostředky

Výše dotace EU: 2 555 406,07 Kč
Veřejné zdroje ČR: 2 555 406,07 Kč
 
Celková částka: 5 110 812,00 Kč

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena